За проф. д-р Арсиќ

Универзитетски професор. Поранешен шеф на катедра, отстранета од академски кругови поради политички причини.

Една од првите психотерапевти во Македонија со завршена специјализација и отворена приватна пракса за работа со пациенти. Ментор на тврдоглави колеги.

Лоцирана во барака во Тафталиџе на чија земја дур е жива нема да никне зграда!